Arti Kata "jadi" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "jadi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1ja·di 1 v langsung berlaku (dilakukan, dikerjakan); tidak batal: kemarin ia -- pergi ke Bogor; 2 betul-betul terjadi; menjadi kenyataan (berhasil): barang kehendaknya --; 3 selesai dibuat: rumahnya belum --; 4 lahir; dilahirkan: ketika itu engkau baru --; 5 sudah selesai dibuat; siap pakai: ia membeli pakaian --; 6 baiklah begitu; setuju: kalau begitu --; 7 menjadi;
-- umum peristiwa dibukanya kesempatan bagi khalayak untuk membeli saham perusahaan;
men·ja·di v 1 (diangkat, dipilih) sbg: ia diangkat (dipilih) ~ wakil presiden; 2 (dibuat) untuk: daun kumis kucing dapat diramu ~ obat penyakit kencing batu; 3 berubah keadaan (wujud, barang) lain; menjelma sbg: orang itu dapat mengubah dirinya ~ harimau; 4 menjabat pekerjaan (sbg): ayahnya ~ guru;
~ air ki habis modalnya; ~ air mandi ki menjadi kebiasaan; mendarah daging; ~ bumi langit ki menjadi orang yg selalu diharapkan bantuannya (nasihatnya dsb); ~ hakim sendiri berbuat sewenang-wenang thd orang yg dianggap salah; ~ pikiran menjadi masalah yg harus dipikirkan;
men·ja·di·kan v 1 membuat sbg; merupakan: ia ~ sakit adiknya sbg alasan untuk tidak pergi kuliah; 2 menyebabkan: hal itu akan ~ orang lain marah-marah; 3 mengangkat (memilih) sbg: rakyat telah ~ dia kepala desa; 4 melaksanakan (rencana, janji, dsb): ia ~ penawarannya untuk membeli rumah itu; 5 menciptakan; mengadakan: Tuhan yg ~ langit dan bumi beserta isinya;
~ hati menyebabkan marah (kurang senang dsb);
men·ja·di-ja·di v bertambah hebat (banyak, besar, keras, dsb): setelah melihat ibunya datang, tangis anak itu semakin ~;
men·ja·di-ja·di·kan v mempersangat; memperhebat; menambah hebat;
ter·ja·di v 1 sudah dijadikan (diadakan): sekalian yg ~ di dunia ini akan hancur; 2 sudah berlaku (tt suatu peristiwa): apa hendak dikata, semua telah ~; 3 terdiri atas: panitia ~ dr dua orang wakil pengusaha dan dua orang wakil buruh;
ja·di-ja·di·an n bukan keadaan (rupa, wujud) yg sebenarnya: harimau ~ , orang yg mengubah perwujudan dirinya menjadi harimau; hantu ~; perempuan ~; laki-laki ~;
pen·ja·di n orang (sesuatu) yg menjadikan; pembuat;
pen·ja·di·an n proses, cara, perbuatan menjadikan; pembentukan; pembuatan;
ke·ja·di·an 1 n perihal jadinya; kelahiran: buku itu memuat cerita tt ~ alam semesta; 2 v jadi; tidak urung (tidak batal); dilangsungkan (tt jual beli): sesudah tawar-menawar, ~ juga akhirnya; 3 n Sas peristiwa dl suatu drama yg dinyatakan dl gerak dan dialog; 4 v terjadi; sudah berlaku: keributan telah ~ di sana-sini; 5 n peristiwa; sesuatu yg terjadi: kita harus dapat mengambil hikmah dr setiap ~ itu;
se·ja·di-ja·di·nya adv sehebat-hebatnya; sekeras-kerasnya; sekuat-kuatnya: ia dipukuli ~; ia harus melawan ~

2ja·di Ar n Kaprikornus

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "jadi"

Kata yang Mirip :

jadahjadamjadayatjadukjadwaljaatjabjabaljabangJabarJabariahjabatjabat tanganjabeljabirjablesjabrikjabungjagajagabayajagabelajagaljagangjagapatijagaragajagatjagawanajagojagrajagrak

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

jadidedarepomponsyapaatrambutanyahudviseralezatesensiicipkerdilekspresiulesciblonfototaksisserigalakompleksdenasalisasisaranainferensitaselandrawinatakometerbirofaksarcabenatudangkunggelasirgenosidamasif

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03