Arti Kata "saling" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "saling" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

sa·ling adv kata untuk menerangkan perbuatan yg berbalas-balasan: dl hidup ini hendaknya kita dapat -- menghargai;
ke·sa·ling·an n Ling bentuk bahasa yg menunjukkan makna timbal balik atau saling: - dapat diungkapkan secara leksikal, gramatikal, atau secara kedua-duanya

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "saling"

Kata yang Mirip :

salinsalinasalindiasalindrasalinisasisalinitassalinometersalisalibsalihsalihahsalimsalipsalirsalivasisalsalasaladasalafsalahsalah artisalah gunasalaisalaksalamsalangsalapsalarsalarissalasal

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

salingkatampanmentalobsesifrilisbecengcumbunyinyirkerabatselang-selingsipangkalanpembarapwafatidarahrekapitulasimajakayacibirsunansebiksaliblahatbendaspesialistisrobotsembapculastokakdilemabiduk

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03