Arti Kata "jumput" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "jumput" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

jum·put v, men·jum·put v memungut (mengambil dng dua ujung jari atau sejenisnya); menjemput;
men·jum·puti v 1 memunguti (mengambil sedikit demi sedikit dng dua ujung jari); 2 ki mengungkapkan (mengenang) kembali satu per satu (tt kesan-kesan yg dialami): bapaknya suka ~ kisah perjuangannya di masa silam;
jum·put·an n 1 Mk uang antaran untuk kemenakan laki-laki tertua dr mempelai wanita; 2 Jw cara menabung dng memungut sejumput beras: tradisi ~ ini sudah sejak lama dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di pedesaan Jawa;
se·jum·put n 1 satu jumputan; 2 sejumlah kecil; dl jumlah kecil; secuwil; sekelumit

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "jumput"

Kata yang Mirip :

jumpuljumpajumpalitjumpangjumpelangJumadilakhirJumadilawaljumantanjumantarajumantenJumatjumawajumbaijumbiljumbojumbuhjumbuljumenengjumhurjumjumahjumlahjumrahjumudjuajuadahjuakjualjual belijuandangjuang

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03