Arti Kata "sahaja" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "sahaja" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1sa·ha·ja ? saja

2sa·ha·ja kl adv 1 sebenarnya; memang demikian: -- ia tidak tahu adat-istiadat Melayu; 2 sewajarnya; apa adanya: makin -- makin elok parasnya; 3 (dng) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat -- hendak memanah;
-- basahan sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yg kurang baik;
ber·sa·ha·ja a sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -;
me·nya·ha·ja v 1 berbuat sederhana; 2 kl berbuat dng sengaja;
me·nya·ha·ja·kan v 1 menyederhanakan; mempermudah: kita telah berusaha - prosedur pengeluaran barang dr gudang; 2 melakukan dng sengaja: penjajah - hal itu untuk menghambat kemajuan rakyat;
mem·per·sa·ha·ja·kan v menjadikan bersahaja; menyahajakan;
ke·sa·ha·ja·an n kesederhanaan; kewajaran: - orang itu tampak dr tutur katanya yg polos dan perilakunya yg lugu

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "sahaja"

Kata yang Mirip :

sahabatsahadatsahamsahansahangsahapsaharasaharahsahayasahayandasahsahbandarsahdasahdansahdusahisahibsahibulbaitsahibulhajatsahibulhikayatsahidsahifahsahihsahirsahkansahmurasahursahutsahwatsa

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

sahajaolahragamawadahkifayahkenikirumbalandiagnosatabuhbelatitemahaparentesisinzargemintestrategiautentikberangkalfotometermanjurvirilismekreativitasoleometercebolkelap-kelipsenuhanjingcorobacemmanoragusulsuntih

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03