Arti Kata "azam" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "azam" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1azam kl a teramat mulia

2azam Mk n tujuan; cita-cita; maksud: sisa umurnya hanya diisi dng satu -- , yaitu beribadah khusyuk;
ber·a·zam v bermaksud; bertujuan: Pemerintah ~ hendak meneruskan rancangan pembangunan itu;
meng·a·zam·kan v memaksudkan; berniat akan;
ke·a·zam·an n maksud: perdana menteri mengulangi ~ kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan negara

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "azam"

Kata yang Mirip :

azamatazabazalazaliazanazematazeotropazimatazimutazizazmatazoikumazospermiazuritAa-abab-abaaba-abaabadabadiabadiahabadiatabahabah-abahabaiabaimanaabakaabaktinal

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

azamintrinsikkocar-kacirhaskelakarmaskulinitasinvestasiYunanipunggawaberkatbudibrunaikutubusitahkomitemadarsarirasembarimusisiCakrabirawaprogrescunamdilabusanamantolemblemaksarakejangkuncupLeoabrar

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03