Arti Kata "tatar" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "tatar" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1ta·tar ark v, me·na·tar v membidik

2ta·tar v, me·na·tar v mengajar (membimbing, memberikan pendidikan, pelatihan, kursus, dsb) tambahan untuk meningkatkan mutu (kemampuan, pengetahuan, keterampilan);
ber·ta·tar v mengikuti penataran;
ta·tar·an n 1 hasil menatar; 2 tingkatan;
pe·ta·tar n (orang) yg bertatar; orang yg ditatar; peserta penataran: para ~ diharapkan menjadi penatar di daerahnya masing-masing;
pe·na·tar n (orang) yg menatar; pembimbing (pengajar) dl penataran: para ~ memberi pelajaran menurut keahlian masing-masing;
pe·na·tar·an n proses, cara, perbuatan menatar

3ta·tar, ta·tar·an n 1 tingkatan; 2 hubungan vertikal antara pemain dan lantai panggung; msl meniarap, duduk, atau berdiri;
~ fonologis Ling bagian telaah struktur bahasa yg berkaitan dng sistem bunyi; ~ gramatikal Ling bagian telaah struktur bahasa yg berkaitan dng sistem kata, frasa, klausa, dan kalimat

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "tatar"

Kata yang Mirip :

tatatata bahasatata gunatata laksanatata negaratata niagatata prajatata usahatataganingtatahtataitataktataltatamitatanantatangtataptatapantatihtatingtatkalatatotataajultaalataaruftaasubtaattaat asastaawud

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03