Arti Kata "mula" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "mula" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

mu·la n 1 asal; awal; pokok asal: bagaimana -- nya sehingga kaudapatkan barang itu?; 2 yg paling awal; yg dahulu sekali; waktu (tempat, keadaan, dsb) yg menjadi pangkal: pd -- nya bukan kota, melainkan dusun kecil; 3 lantaran; sebab: apa -- nya sehingga engkau menjadi begini?;
-- pertama pertama sekali; mula-mula; dr kecil -- sejak dr waktu kecil;
mu·la-mu·la adv 1 pertama-tama; pd mulanya: - berupa biji selanjutnya berupa lembaga dan akhirnya tumbuh akar dan batang; 2 sejak (dr): - tinggal di daerah itu, belum pernah sekali pun ia sakit;
- sekali yg paling mula; pertama-tama sekali;
ber·mu·la 1 v ada mulanya (awalnya): Tuhan yg tiada - dan tiada berakhir; 2 adv pertama-tama; pertama sekali: beliaulah yg - mendirikan sekolah partikelir di sini; 3 adv mula-mula; sediakala: tidak lama setelah bertengkar mereka sudah bersahabat lagi spt -; 4 v bersumber; berpenyebab awal; berpangkal (dr): perkelahian itu - kesalahpahaman kecil belaka; 5 adv pertama-tama yg akan diceritakan; sebermula: - maka tersebutlah seorang raja besar di negara anu;
ber·mu·la-mu·la adv pertama-tama; pertama sekali;
me·mu·la v pertama sekali berbuat (melakukan) sesuatu; mengawali: kami persilakan wakil regu A untuk - uraiannya tt percobaan ilmiahnya; mereka baru saja - pekerjaannya;
me·mu·la·kan v 1 menyebabkan; 2 membiarkan mulai;
per·mu·la·an n 1 awal; yg pertama sekali; yg paling dahulu: pd -nya ia takut berenang di laut; 2 pendahuluan: hal itu merupakan tindakan -; 3 asas dasar;
- kalam (kata) kata pendahuluan; - tahun awal tahun;
pe·mu·la n 1 orang yg mulai atau mula-mula melakukan sesuatu: bagi seorang - dl olahraga ski air, meluncur di permukaan air yg berombak akan terasa sulit sekali; 2 anggota pramuka kecil yg baru pd tingkat awal: anak kelas tiga seko-lah dasar menjadi - tetapi tidak harus memakai baju seragam; 3 sesuatu yg dipakai untuk memulai;
se·mu·la 1 n (seperti) yg dahulu; yg mula-mula; sediakala: kembali ke tempat -; 2 n yg mula pertama; yg pertama sekali: jumlah uang yg dikeluarkan melampaui perkiraan -; 3 n sebelum keadaan sekarang: - ia adalah mantri polisi kecamatan; 4 adv (sejak, dari) mula-mula sekali: sejak - sudah dilarang, tetapi ia berbuat nekat; 5 adv diulang sekali lagi (dr mula): bacalah - supaya lebih paham;
se·ber·mu·la kl adv mula-mula; pd mulanya

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "mula"


Kosakata Populer

Sedang Dilihat

mulamulusmulursiloptikmulukkalawijakalaupunkalau-kalaurabaniragiBaitulmakdiskalaukalatkalasmerkantilismekalarlangsunglangsuirhatilangsirwikunuranilangsingpungut vlangsilangsengkempetailangsataurapastor

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03