Arti Kata "makmur" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "makmur" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

mak·mur a 1 banyak hasil: Karawang dahulu dikenal sbg daerah -- beras; 2 banyak penduduk dan sejahtera: pembangunan menuju masyarakat yg adil dan --; 3 serba kecukupan; tidak kekurangan: hidupnya sudah --;
me·mak·mur·kan v membuat (menyebabkan, menjadikan) makmur: perluasan daerah pertanian itu akan - kehidupan petani;
ke·mak·mur·an n keadaan makmur: kita harus mengubah kemiskinan menjadi -;
- nasional 1 semua harta milik dan kekayaan potensi yg dimiliki negara untuk keperluan seluruh rakyat; 2 keadaan kehidupan negara yg rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya;
per·se·mak·mur·an n perserikatan antara Kerajaan Inggris dan negara bekas jajahannya

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "makmur"

Kata yang Mirip :

makmummakmalmakmakamakadammakadasangmakadokmakalahmakalangkangmakammakanmakantahmakantuhmakanyamakaomakaopomakarmakaramakaronimakasmakbudmakbulmakcikmakcomblangmakdamakdanmakelarmakenamakerelmaket

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03