Arti Kata "awal" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "awal" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

awal n 1 mula-mula (sekali); mula: dr -- hingga akhir; 2 permulaan; yg mula-mula: -- tahun ini; pd -- abad kesepuluh; 3 jauh sebelum waktu yg ditentukan: -- amat engkau datang;
-- larva tahapan sebelum berbentuk larva, biasanya merupakan tahapan dl embrio;
ber·a·wal v ada awalnya; bermula: perkelahian itu ~ dr suatu insiden kecil;
meng·a·wali v memulai; mendahului: nyanyian bersama ~ api unggun itu;
awal·an n 1 Ling imbuhan yg dirangkaikan di depan kata; prefiks; 2 Olr ancang-ancang;
ber·a·wal·an v memakai (mempunyai) awalan: kata yg ~

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "awal"

Kata yang Mirip :

awalengasawaawa-awaairawaarangawabauawabekuawabuluawabusaawadaraawahawahamaawaiawakawamawamineralawanawanamaawangawarawar-awarawaracunawasawatawat-awatawawarnaawetawik-awikawinawur

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

pekongawaldinamishasratceceperawananortopiaketoksurveioptimalnekrilissatangstasiswastafelpepututlocokdireksiutamarutebansineolseleksibengaptitisarakombordigitalotokritiktiranigelangsar

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03