Arti Kata "akad" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "akad" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1akad n janji; perjanjian; kontrak: -- jual beli;
-- kredit perjanjian atau kontrak perkreditan: beberapa pemilik rumah tidak mau menempati rumahnya krn belum mendapat kepastian dr pihak bank tt pembayaran ~ kredit; -- nikah pelaksanaan nikah dng ijab dan kabul;
ber·a·kad v mengikat perjanjian (kontrak)

2Akad ? Ahad

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "akad"

Kata yang Mirip :

akademiakademikakademikusakademisakademisiakaidakakakalakanakangakapelaakarakasakas kayaakasaakasiaakatalepsiaakbarakekahakeneakeoakhakhbarakhirakhiratakhirulkalamakhirusanahakhlakakhlakiakhlas

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

akadliburaestetikamamboetnikpisitstasionerinkulturasikebalpanitiainterogasiborciganjakkaboifisibilitasdekomposisiamukayang-ayangunduhundagiopaubasilikapolisemibotakovulumpakcikkembalmungkiraniayamancanegara

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03