[X]

Arti Kata "sepakbor" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "sepakbor" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

se·pak·bor ? sepatbor

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "sepakbor"

Kata yang Mirip :

sepaksepak bolasepakatsepadasepahsepaisepalsepala-palasepamsepansepanarsepandrisepanduksepangsepangkalanseparasiseparatisseparatismeseparbangsepasansepasinsepatsepatborsepatusepatungsepsepedasepedassepegohsepekuk

Sedang Dilihat

rukamrukuksepakborharirukhsahrukurukuhbekenrukiatrukyahrukyatrukyatulhilalrukiahmaupunhiper-oknumdeposanmakaramakamakadammakaronimakadokmakalahmiliardermakalangkangmakadasangmakamsignifikasisigaisigak

Komentar dan Tanggapan