[X]

Arti Kata "makbul" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "makbul" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

mak·bul Ar v 1 diluluskan (tt permintaan, doa); terkabul: mudah-mudahan doa Ananda --; 2 berhasil; tercapai (tt maksud): selama cita-citanya belum -- , ia tidak akan pulang ke kampung; 3 manjur (tt obat, guna-guna, dsb): semoga obatnya --;
me·mak·bul·kan v meluluskan (doa, permintaan); menyampaikan; meluluskan (maksud dsb)

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "makbul"

Kata yang Mirip :

makbudmakmakamakadammakadasangmakadokmakalahmakalangkangmakammakanmakantahmakantuhmakanyamakaomakaopomakarmakaramakaronimakasmakcikmakcomblangmakdamakdanmakelarmakenamakerelmaketmakhdummakhlukmakhraj

Sedang Dilihat

makbulabsurdgundukkoloidvitalitaskantapasarayadiagnosamalimlamtorokaraokementangyubileumrealtemiangcekuhboikotdecingapluskawulgruwunglokawisatabelelangincritnahakdayangsemampaigangsaltransisimendora

Komentar dan Tanggapan